Championer og tittel vinnere

NUCH 
NCH Rudskog's Windmaker, eiere Anne Lise Bøhler og Anne Mette Sletthaug
NUCH Rudskog's Freaky Like Me, eier Hans Ole Stenbro
NUCH Rudskog's Small Talk, eier Eirin Bekkelien
NORD V-19 Inspiration Il Vino Fantasticoeier Hans Ole Stenbro
NUCH NV-19 Olympos La Mia Dolce Arancia, eier: Hans Ole Stenbro og John Finnich Pedersen
NUCH Rudskog's Crash Boom Bang, eier Hans Ole Stenbro
NUCH Rudskog's Windmaker, eiere Anne Lise Bøhler og Anne Mette Sletthaug
SEU(u)CH Blikkfang Dirty Little Trick,  eier Eirin Bekkelien
SV-19 Inspiration Il Vino Fantasticoeier Hans Ole Stenbro
NUCH Blikkfang Dirty Little Trick,  eier Eirin Bekkelien
NORDV-18 NORDJV-18 SJV-18 Olympos La Mia Dolce Arancia, eier: Hans Ole Stenbro og John Finnich Pedersen
NORDV-18 NV-18 SV-18 Inspiration Il Vino Fantasticoeier Hans Ole Stenbro
NV-18 Curlycrest Dream Team, eier Guro Brundsby og Hans Ole Stenbro
SEU(u)CH Curlycrest Dream Team, eier Guro Brundsby og Hans Ole Stenbro
NVCH Fosliskrenten's Time To Play, eier Eirin Stenbro og Guro Brundsby
NUCH Curlycrest Dream Team, eier Guro Brundsby og Hans Ole Stenbro
NUCH Rudskog's Wind Of Change, eier Eirin og Hans Ole Stenbro
C.I.E Rudskog's Stormy Newseier Eirin og Hans Ole Stenbro
C.I.E Rudskog's Best Wish, eier Eirin og Hans Ole Stenbro
SV-17, NORDVN-17, FIN VN-17 Inspiration Il Vino Fantasticoeier Hans Ole Stenbro
KBHV-17 Inspiration Il Vino Fantastico, eier Hans Ole Stenbro
KBJV-17 KBHV-17 Curlycrest Dreamteam, eier Eirin Stenbro og Guro Brunsby
NUCH Rudskog's Last Diamond, eier Stein og Kristin Kristiansen
SE U(u)CH Rudskog's Stormy News, eier Eirin og Hans Ole Stenbro
FIN CH NORDCH Rudskog's Best Wish, eier Eirin og Hans Ole Stenbro
NUCH DKUCH Inspiration Il Vino Fantastico, eier Hans Ole Stenbro
NUCH SE U(u)CH Fosliskrenten´s Time To Play, eier Eirin Stenbro og Guro Brunsby
NUCH Rudskog's Stormy News, eier Eirin og Hans Ole Stenbro 
NUCH Rudskog's Frozen Cranberry, eier Eirin og Hans Ole Stenbro
Nord.jv-14 Rudskog's Good News, eier: Karl Erik Espenes
N.vn-14 Rudskog's Last Diamond, eier: Stein Kristiansen
NVCH Rudskog's Stormy Day, eier: Karianne Hansen
LUXCH CHCH Rudskog's Nowember Rain, eier: Yasmina Zuberbhuler
NUCH Rudskog's Frozen Blueberry, eier: Wenche og Karl Audun Dyrendahl

NUCH SE U(u) CH Rudskog's Best Wish, eier: Eirin og Hans Ole Stenbro
NUCH SE U(u) CH Miss Mallorys Favourite Delight, eier: Eirin og Hans Ole Stenbro
NUCH Rudskog's Guinness Draught, eier: Monica Nilsen
NUCH Rudskog's Impossible Storm, eier: Eirin og Hans Ole Stenbro
NUCH Rudskog's Impossible Choice, eier: Eirin og Hans Ole Stenbro
NUCH Almanza Made For Teamwoork, eier: Eirin og Hans Ole Stenbro
C.I.E NUCH SE U(u)CH Almanza Face The Fact, eier, Eirin og Hans Ole Stenbro
NUCH SE U(u)CH Almanza Wish The Impossible, eier: Eirin og Hans Ole Stenbro
NUCH SE U(u)CH Almanza Murphy's Irish Stout, medeier: Anne Lise Kaspersen/Eirin Stenbro