Hundene

Om flatten fra Retriever håndboken:

  Opprinnelsen er noe dunkel, men etter all sannsynlighet er rasen oppstått ved krysninger mellom newfoundlandshunder og settere.  Idéen har antagelig vært å kombinere newfoundlenderens apporteringslyst med setterens jaktiver og gode nese. Det er spesielt to av settervariantene som har hatt innflytelse på flattens raseutvikling.  Gordon setteren er den ene varianten.  Den andre er en nå utdødd settertype kalt "all-black-setter".  Denne sorte setteren mener man stammer fra Irland og Wales.  Newfoundlenderen som er den andre "halvparten" av flattens stamfedre, er den lette utgave, altså den tidligere omtalte St.Johns hund.  Gjeterhunder ble også krysset inn, om enn noe senere.  Collien skulle etter sigende bidra med å høyne intelligensnivået hos datidens wavy coated retrievere, samt gi en glattere pels.  Rasen har hatt flere navn.  I 1860 årene gikk den under betegnelsen wavy coated retriever, men den har også blitt omtalt som liver...
+